Newsletter
מתרגל לשוני

למד באופן יעיל ושנן את המילים ואת הביטויים לעומק. בזכות שיטת הלימוד היחידה במינה, כבר אחרי זמן קצר תוכל להגיע באמצעות "המתרגל הלשוני" להישגים ניכרים בשליטה בשפה הזרה הנבחרת. "המתרגל הלשוני" מתאים באופן יוצא מן הכלל להתכוננות מעשית לנסיעה ולרענון-ידע.

המתודולוגיה היחודית משלבת בין הקליטה החזותית לקליטה הקולית של שפה זרה: כל אחד ממעל ל-2100 המילים והביטויים בכל אחת מן השפות כולל גם איור קליט, והוא נקרא על ידי קריינים מקצועיים!

תהליך הלמידה מבוסס על עיקרון הכרטסת. המטרה שלך היא להגיע לרמת הידע הגבוהה ביותר, כלומר "טוב מאוד". אתה קובע בעצמך אם במהלך הלימוד יכוסה כל התוכן או רק נושאים או תתי-נושאים מסוימים. כך תוכל להתרכז בלמידת מילים וביטויים בנושאים מסוימים, כמו למשל "להציג את עצמך", "הזמנת מקום" או "במסעדה". בזמן הלמידה יעמדו לבחירתך 9 תרגילים מהנים. במקרה של תשובה נכונה תוכל להחליט בעצמך אם שיננת את המילים או את הביטויים במידה מספקת ואם להעביר אותם לרמת הידע הבאה.

המבחר כולל 24 שפות ללימוד: אנגלית (בריטית), אנגלית (אמריקאית, גרמנית, צרפתית, שוודית, נורווגית, פולנית, צ'כית, סלובקית, רוסית, יוונית, הונגרית, טורקית, סינית, יפנית, קוריאנית, ערבית ותאילנדית. שפות נוספות ללימוד נמצאות בשלבי הכנה לעדכוני יישום (App-Updates).


★ מבחר של 24 שפות ללימוד.

★ מעל ל-2,100 ביטויים ומילים מאוירים ומושמעים בכל שפת נלמדת.

★ קביעה עצמאית של חומר הלימוד.

★ כל הביטויים מושמעים על ידי דוברים ילידים.

★ כל ערך מוצג באיור, דבר שמפשט עוד יותר את שינון הביטויים והמילים.

★ 9 סוגי תרגילים מהנים לתרגול מילים.

★ תרגול הגייה עם זיהוי דיבור.

★ חלוקה מדויקת וברורה לנושאים ולתתי-נושאים.

★ ממשק המשתמש במלואו הוא בעברית.

★ שימוש פשוט מאוד, ברור לילדים ולגמלאים כאחד.

12345